Hakkımızda

47 yıllık eğitim tecrübesi ve ülkemizin ilk özel okulları olma bilinç ve sorumluluğuyla Yakın Doğu olarak okul öncesinden 12.sınıfa kadar bizlere emanet edilen her öğrencimizi en iyi eğitimle donatmak, eleştirel bakış açısı kazandırmak, sorgulayan, araştıran, özgüveni ve toplum bilinci yüksek, sosyal farkındalığı gelişmiş ve kendine özgü kişisel beceri ve yaratıcılıklarının öne çıkarıldığı bireyler olarak yetiştirmekteyiz. Ülke eğitimine yön veren yenilikçi eğitim modeli, teknolojik alt yapısı ve güçlü eğitim kadrosu ile geleceğin nesillerini yetiştiriyoruz. Öğrencilerimizin tümünün gerek akademik gerekse sosyal gelişimlerini üst düzeye taşımak ve bu kazanımlarla onları inanılmaz hızla değişen çağımızın gereksinimlerine donanımlı kılmak en temel ilkelerimizdendir. Hızla değişen toplumda onları öğrenmeye özendirip, potansiyellerinin tamamını kullanabilmeleri, bağımsız ve yaşam boyu öğrenciler olmaları adına teşvik etmekteyiz.

Köklü kurum kültürümüz, bilime olan inancımız ve Yakın Doğu Üniversitemizden ve Girne Üniversitemizden aldığımız destek ile öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize sürdürülebilir nitelikli eğitim ortamı sunuyoruz. Kültürel ve sosyal sorumluluğu geliştiren yapıda bir okul programına sahip olarak sportif, sanatsal, akademik ve sosyal hayatın içinde ne varsa her şeyi eğitim-öğretim programı içerisine dâhil ettik. Bilgiyi doğru kullanmanın yanı sıra yeni bilgiler üreterek yaşadığı topluma faydalı bireyler olarak çok yönlü nesiller yetiştirmeyi sürdürmekteyiz.

Bu amaç doğrultusunda, Dr. Suat Günsel Girne Okul Öncesi olarak hedefimiz, çocuklarımızın öğrenirken aktif olan, soru soran, fikirlerini ortaya koymaktan korkmayan, kendi fikirlerini savunabilen öğrenciler olarak yetişmesini sağlamaktır. 0-2 ve 3-5 yaş dönemi, öğrenmenin en yoğun olduğu, temel alışkanlıkların kazanıldığı ve zihinsel yeteneklerin hızlı bir biçimde gelişip biçimlendiği dönemdir. Erken çocukluk dönemi eğitimimizi planlarken önceliğimiz çocukların merak duygularını geliştirmek, öğrenme konusundaki motivasyonlarını yükseltmek ve onlara öğrenme heyecanı aşılamaktır. Çünkü bilgiye giden yol meraktan geçer.

Okul Öncesinden başlayarak, çocuklarımızı başarıya ulaştıran becerileri onlara kazandırmak, öğrenmenin verdiği meraklarını geliştirmek, ilgi alanlarını keşfetmek ve öğrenmeye olan tutkularını artırmayı amaçlıyoruz.

Dr. Suat Günsel Girne Okul Öncesinde başlatmış olduğumuz çift dilli uygulamamızla, Cambridge Üniversitesi tarafından okulumuz için özel olarak hazırlanan müfredatıyla; öğrencilerimize globalleşen dünyada ve daha geniş toplumlarda bağımsız ve kişisel başarılarını en üst seviyede gerçekleştirmiş bireyler olarak yer bulma imkanı sunuyoruz.